Voorwaarden

 

Wat kunt u van ons verwachten

Afhankelijk van uw regio en verkeershinder beginnen de installateurs tussen 7:30 en 8:00. De installateurs stellen zich voor en verkennen de situatie. De offerte en werkzaamheden zijn reeds bekend en worden nog in het kort met u doorgesproken. Wij gaan er vanuit dat de opgemaakte offerte overeenkomt met hetgeen dat de installateurs gaan maken. Het kan altijd zo zijn dat bepaalde zaken niet gezien zijn of niet gezien hadden kunnen worden en dat deze tijdens het werk naar voren komen. Wij zullen dan indien mogelijk terplekke kijken naar een oplossing om het werk te kunnen voortzetten.

Meerwerk

Meerwerk ontstaat doordat tijdens de uitvoering duidelijk wordt dat er meer onvoorziene werkzaamheden verricht moeten worden dan er gespecificeerd is om het geoffreerde eindresultaat te behalen. Meerwerk door extra werk omdat opdrachtgever aanvullende wensen heeft op het eerder geoffreerde te realiseren werk. Meerwerk wordt afgerekend op basis van gewerkte uren en gebruikte materialen.

Stof, puin en verpakkingsmateriaal

De kans is groot dat tijdens de installatie stof en/ of puin vrijkomt. Zonder afspraak vooraf dient u zelf  deze voorzieningen te treffen.

Wat verwachten wij van u                    

Het is van belang dat op de dag van de werkzaamheden u of iemand die beslissingsbevoegd is aanwezig is. Het kan zijn dat bepaalde maatvoering in het werk overlegd moet worden of omdat werkzaamheden afwijken. Indien de werkzaamheden hierdoor stagneren omdat er geen overleg gevoerd kan worden zullen wachturen worden gerekend als werkuren.

Plan van aanpak op de installatie dag

 • Kennismaking
 • Verkenning woning/ werkzaamheden
 • Lossen materialen
 • Start werkzaamheden
 • Afronden werkzaamheden
 • Nalopen werkzaamheden met opdrachtgever

Voorwaarden bij start werkzaamheden 

 • Parkeer ruimte aanwezig bedrijfsauto
 • Parkeer kosten zijn voor rekening opdrachtgever
 • Toegang tot het dak mogelijk (indien van toepassing)
 • Inzet installateurs geleverd door Beter-Huis BV
 • Beter-Huis BV  levert zelf materialen aan
 • Wachturen worden gerekend als werkuren
 • Start van werkzaamheden in overleg

Gevolgschade

Gevolgschade na het boren van gaten in de betonvloeren en/of wanden kunnen nooit op ons verhaald worden. Alle boorwerkzaamheden zijn voor ei­gen risico opdrachtgever.

Beter-Huis BV is niet verantwoordelijk voor schade door onoordeelkundig gebruik van de door ons geleverde materialen.

Beter-Huis BV is niet verantwoordelijk voor verkleuring aan plafond, wanden en ac­cessoires door opstijgende warme lucht.

Beter-Huis BV is niet verantwoordelijk voor toegepaste materialen en/of verande­ringen welke door derden zijn aangebracht zonder schriftelijke toestemming van Beter-Huis BV.

Beter-Huis BV is niet verantwoordelijk voor schade of veranderingen aan begroei­ing, beplanting en bestrating indien, leidingen buiten om de woning toegepast worden.

Beter-Huis BV is niet verantwoordelijk voor trekproblemen bij bestaande rookkana­len, ook na plaatsing van een openhaard of inzet/voorzetkachel/airconditioning/ warmtepomp

Beter-Huis BV is niet verantwoordelijk voor ontstane schade na breekwerkzaam­heden in uw woning. Dit geldt voor zowel de schade in uw woning als voor de schade aan de woning van uw buren en/of omwonende.

Beter-Huis BV is niet verantwoordelijk voor de capaciteit en geluid van uw koel of verwarmingstoestel te warm, te koud, niet warm genoeg, niet koud genoeg, te veel geluid